مقالات آموزشی

شناخت آرایش‌الکترونی یون‌ها

0
مبحث آرایش‌الکترونی بسیار گسترده است و شامل دامنه وسیعی از مطالب در آموزش شیمی کنکور است. برای یادگیری حرفه‌ای و حل‌کردن صحیح تست‌های این مبحث در شیمی کنکور سراسری به یادگیری نکات آن و تکرار و تمرین نیاز است.
در این مقاله نگاهی به نوعی از آرایش‌الکترونی، یعنی آرایش‌الکترونی یون‌ها خواهیم داشت. مطالعه مقاله حرفه‌ای شدن در آرایش الکترونی  با 5 گام نیز، به شما در درک بهتر آرایش‌الکترونی عناصر کمک می‌کند.

میل به پایداری در عنصرها

به‌دلیل پایدار بودن آرایش گازهای نجیب، همه عناصر تمایل به رسیدن به آرایش‌الکترونی این گازها را دارند. برخی عناصر الکترون از دست داده و برخی عناصر الکترون می‌گیرند تا به آرایش اکتت یا هشت‌تایی پایدار گازهای نجیب برسند. اما یک استثناء در گازهای نجیب وجود دارد و آن هلیم است که آرایش هشت تایی ندارد بلکه آرایش آن به‌صورت دوتایی پایدار است.
هیدروژن با گرفتن الکترون و لیتیم با از دست‌دادن الکترون، به آرایش دوتایی هلیم می‌رسند. عناصر قبل و بعد از گازهای نجیب بعدی هم تمایل به از دست دادن یا گرفتن الکترون برای رسیدن به آرایش‌الکترونی پایدار دارند.

عملکرد فلزها و نافلزها

در جدول دوره‌ای، نافلزات یک دوره الکترون می‌گیرند تا به آرایش‌الکترونی گاز نجیب بعد از خود برسند. اما فلزات در یک دوره به‌منظور رسیدن به آرایش‌الکترونی گاز نجیب قبل از خود الکترون از دست می‌دهند.

کاتیون و آنیون و گاز نجیب نزدیک به‌ هر عنصر

کاتیون و آنیون هم‌الکترون، کاتیون و آنیون‌هایی هستند که از هر دو طرف به گاز نجیب پایدار قبل یا بعد از خود می‌رسند. این کاتیون و آنیون‌ها می‌توانند در واکنش با یکدیگر نمک‌ها تشکیل بدهند.
برای اینکه بتوان تعیین کرد یون مورد نظر ما به آرایش‌الکترونی پایدار کدام گاز نجیب می‌رسد، باید عدد‌های اتمی عناصر را به‌خوبی به‌خاطر بسپاریم. برای این‌کار می‌توانیم از گازهای نجیب به‌عنوان مبنا استفاده کنیم و عدد اتمی عناصر قبل و بعد از آن‌ها را به کمک عدد اتمی‌ خودشان شمارش کنیم.

ظرفیت‌های خاص هر عنصر

به‌خاطر سپردن ظرفیت هریک از عناصر نیز اهمیت ویژه‌ای در سوالات شیمی کنکور  دارد.
نگاهی داشته باشیم به برخی از ظرفیت‌ها:
عناصر گروه یک، یک ظرفیتی(+1) و عناصر گروه دو، دو ظرفیتی(+2) هستند. استثناء موجود در گروه دوم Be است که هرگز یون تشکیل نمی‌دهد و نمی‌توان برای آن ظرفیتی در نظر گرفت. اغلب عناصر واسطه دو ظرفیت متفاوت دارند. ظرفیت Al، +3 و قلع و سرب هریک دو ظرفیت +2 و +4 را دارند.  ظرفیت هالوژن ها نیز -1 است.

Comments

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *